Browsing by Author ณฐา คุปตัษเฐียร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดยการบูรณาการเทคนิควิศวกรรมอุสาหกรรมสาทิตย์ สีนิลพันธ์; ณฐา คุปตัษเฐียร
2557การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน : กรณีศึกษาชุมสายหลักโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทยศราวุธ จตุรบูรณ์; ณฐา คุปตัษเฐียร
2551การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์ กรณีศึกษาการทดสอบขั้นสุดท้ายของการผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชีวิน จันทร์สุนทร; ณฐา คุปตัษเฐียร
2556การเพิ่มผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษากระบวนการเชื่อมคานกันกระแทกด้วยแขนกลวัชรุตม์ ชีววิริยะนนท์; ณฐา คุปตัษเฐียร