Browsing by Author ปานฉัตท์ อินทร์คง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกชนเผ่าภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชนเผ่าเย้าปานฉัตท์ อินทร์คง
2551ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างงานผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แนวจิตรกรรมไทยปานฉัตท์ อินทร์คง
2558ลวดลายทับหลังหินทรายแดงศิลปะแบบไพรกเมงวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี : การปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมปานฉัตท์ อินทร์คง; เยาวเรศ จุนวีระนงศ์
2558สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปานฉัตท์ อินทร์คง; ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์; สมพร วาสะสิริ; ยงยุท สกุลชาตรี; ธนพร ภูละมูล