Browsing by Author พิพัฒน์ ปราโมทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การทดสอบระบบจ่ายและระบายความร้อนเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยแผ่นเพลเทียร์ภาณุพงศ์ ศิริกุล; พิพัฒน์ ปราโมทย์; มนูศักดิ์ จานทอง
2552การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและการทดลองเพื่อศึกษาลักษณะการสั่นสะเทือนของแผ่นเมมเบรนทรงกลมจากคลื่นอะคูสติกพิพัฒน์ ปราโมทย์; ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม
2554การศึกษาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงก้อนจากของผสมระหว่างส่วนที่เหลือของกากไขมันวัสดุทิ้งเสียทางการเกษตรสำรวม โกศลานันท์; พิพัฒน์ ปราโมทย์; ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม
2552ผลกระทบจากความล้าของตัวปรับความตึงโซ่ราวลื้นแบบสปริงขดอภิสิทธิ์ ประมูลสาร; พิพัฒน์ ปราโมทย์
2550หอกลั่นเอธานอลขนาดเล็กบุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว; ศุภวิทย์ ลวณะสกล; พิพัฒน์ ปราโมทย์; ผู้ให้ทุน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี
2551อากาศยานขนาดเล็กสำหรับตรวจสอบที่เกิดเหตุพิพัฒน์ ปราโมทย์; บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว; ประยุทธ ดวงคล้าย
(2551)อากาศยานขนาดเล็กสำหรับตรวจสอบที่เกิดเหตุพิพัฒน์ ปราโมทย์; บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว; ประยุทธ ดวงคล้าย