Browsing by Author สุภา จุฬคุปต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนากระเป๋าสตรีจากเศษผ้าเดนิมที่เหลือจากการตัดในโรงงานงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทยเสาวลักษณ์ เนตรมณี; ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม; สุภา จุฬคุปต์; รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
2552การพัฒนาการผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากใยมะพร้าวสุภา จุฬคุปต์; ไศลเพชร ศรีสุวรรณ; วิจิตร สนหอม
2556การพัฒนาชุดเครื่องนอนเด็กจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติเพื่อยับยั้งแบคทีเรียกนกวรรณ พวงช่อ; ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม; รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์; สุภา จุฬคุปต์; ทัศนีย์ บุญโญภาส
2552การพัฒนาน้ำปรุงจากไม้หอมไทยไศลเพชร ศรีสุวรรณ; สุภา จุฬคุปต์
2556การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเป๋าจากเชือกกล้วยมัดย้อมวารี กาลศิริศิลป์; สุภา จุฬคุปต์; สาคร ชลสาคร
2556การพัฒนาผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอมือกะเหรี่ยง กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ หมู่ 5 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีภิรมย์ แก้วมณี; ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม; สุทัศนีย์ บุญโญภาส; สุภา จุฬคุปต์; รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์