Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 482 to 501 of 3796 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กลไกการจัดกิจกรรมออมทรัพย์และการจัดการธุรกิจของชุมชนเพื่อลดหนี้ภาคครัวเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
2550กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าบนถนนวิรชัย โรยนรินทร์; บุญฤทธิ์ ประสาทแก้ว; ภาณุ ประทุมนพรัตน์
2554-05-03-05กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิด2 ชุดโรเตอร์บนเสาเดี่ยวขนาด 2 กิโลวัตต์วิรชัย โรยนรินทร์; สว่าง ชาติทอง; ศิลปชัย เพิ่มพูน
2553กังหันลมไฟฟ้าชนิด 2 ชุดโรเตอร์บนเสาเดี่ยวขนาด 2 กิโลวัตต์วิชัย โรยนรินทร์; สว่าง ชาติทอง; ศิลปะชัย เพิ่มพูน
2562การกักเก็บสารสกัดสมุนไพรด้วยพอลิแอลแลคติก แอซิด โดยใช้เทคนิคการระเหยตัวทำละลายจิณาภา แสงสี
2557การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสโดยใช้ขั้วไฟฟ้า FTO/WO3/BiVO4 ภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงวิสิเบิลธวัชชัย จุฑามาศ
2562การกำจัดสารพิษที่เกิดขึ้นจากสาหร่ายโดยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกสุพัตรา มีคติธรรม
2554การกำจัดสีรีแอคทีฟโดยใช้เปลือกหอยที่ผ่านการเผาSompil Deeboonno
2550การกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังด้วยแมงกานีสซีโอไลต์มณีวรรณ เกตะวันดี; สุขุม เร้าใจ
2562การกำจัดไนเตรตในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกสุนีย์ ขวัญยืน
2013การกำหนดค่าตัวแปรที่เหมาะสมของอุณหภูมิการเผาไหม้ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล โดยวิธีออกแบบการทดลองนเรศว์ร ชิ้นอินมนู; ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
2555การกำหนดปัจจัยในการชุบเคลือบผิว PVD บนแม่พิมพ์ปั้มเหรียญกษาปณ์ ชนิดราคา 1 บาท เพื่อลดต้นทุนการผลิตธีระยุทธ วงศ์สมานมณี
2562การขึ้นรูปผ้าไม่ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีการยึดติดด้วยน้ำแรงดันสูงกรณีศึกษา: สมบัติในการกรองน้ำดิษฐ์พงษ์ เผ่ากลิ่น
2561การขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตแบบความยาวต่อเนื่องจากเส้นใย พอลิพรอพิลีนเสริมแรงด้วยเส้นใยปอด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบพูลทรูชั่นพลภัทร ทิพย์บุญศรี
2550การควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลังยุทธชัย ศิลปวิจารณ์
2562การควบคุมกระแสไฟฟ้าของโหลดด้วยอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริดโดยใช้เทคนิคการควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบทำนายล่วงหน้าสามารถ แจ้งหิรัญ
2559การควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบป้อนกลับสำหรับระบบจำลองเซลล์แสงอาทิตย์มาลี พัฒน์ช่วย
2559การควบคุมการนำส่งยาผ่านผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติด้วยไฟฟ้าอภิสิทธิ์ บาลเพียร
2557การควบคุมการปลดปล่อยยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากพอลิอะคริลาไมด์ไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม เพื่อใช้เป็นแผ่นแปะยาสำหรับลูกสุกรสุนทรี นาคแท้
2550การควบคุมการผลิตเชิงสถิติในงานเป่าฟิล์มพีพีชัชฎาวรรณ ม่วงงาม; ลดาวัลย์ เพียรทำ; วีรศักดิ์ หมู่เจริญ; ชวลิต แสงสวัสดิ์