Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การสร้างเรือสำเภาไทยจำลองและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานีบุญเรือง สมประจบ
2551ดนตรีไทยเพื่อการพัฒนาสขุภาพสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์; มนศักดิ์ มหิงษ์
2551การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสามโคกสุจินต์ เพิ่มพูล
2551ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างงานผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แนวจิตรกรรมไทยปานฉัตท์ อินทร์คง
2551การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา กระดาษสับปะรด และกระดาษตะขบวาสนา เจริญวิเชียรฉาย
2551การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ่ายย้อมครามของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์พนิดา สมประจบ; บุญเรือง สมประจบ
2551การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ของผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย คลองห้า จังหวัดปทุมธานีบุญเรือง สมประจบ
2551การอนุรักษ์และสืบทอดโขน (ผู้หญิง)ให้แก่เยาวชนคำรณ สุนทรานนท์; รจนา สุนทรานนท์
2551การพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือประมงจำลอง ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครสุรพันธ์ จันทนะสุต
2551โครงการวิจัยเรื่องทักษะกระบวนการสอน วิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทยสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคำรณ สุนทรานนท์; รจนา สุนทรานนท์