Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1562
Title: โครงการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ (ตำรับ)สยาม
Authors: ปภัสรา ชัยชาญ
Keywords: พิพิธภัณฑ์ (ตำรับ)สยาม
การออกแบบก่อสร้าง
การออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Abstract: อาหารเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ทุกชนชาติ วัฒนธรรมในการบริโภคจึงมีแตกต่างกันไปมากมาย อย่างเช่นคนไทยเองก็มีวัฒนธรรมการบริโภคเป็นของตัวเองมาช้านานแล้วเช่นกัน เห็นได้จากการบันทึก กาพย์ กลอนฯลฯ เป็นการยืนยันว่าการปรุงอาหารเพื่อรับประทานของไทยมีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น อาหารไทยไม่ใช่เป็นแค่อาหารปากเพื่ออิ่มท้อง แต่ยังเป็นอาหารตา จมูก สามารถรับรู้ได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียง วัฒนธรรมการบริโภค ส่วนมากก็จะมาจากวัตถุดิบธรรมชาติจึงไม่แปลกที่คนไทยสมัยเก่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนื่องจากได้บริโภคแต่อาหารที่สด สะอาด อุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วน การปรุงต้องอาศัยความพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นการเลือกสรรวัตถุดิบ การปรุงรสชาติ รวมถึงการจัดเครื่องเคียงประดับประดาและคนไทยยังคิดสรรหาอาหารที่มารับประทานต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานซึ่งอาหารและชนิดก็ได้รับการผสมผสานมาจากอาหารต่างชาติด้วยเช่นกัน มีการผสมปนเปกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกลมกลืนเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาหารไทยในปัจจุบันที่เราได้เห็น จุดเด่นของอาหารไทยก็อยู่ที่ทำยากและรับประทานยากและมีรูปลักษณ์อ่อนช้อยสวยงามรสชาติที่กลมกล่อมจึงทำให้อาหารไทยมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว คนต่างชาติอีกไม่น้อยที่ให้ความสนใจในอาหารไทย แต่กลับกันที่คนไทยยิ่งนับวันยิ่งรู้จักอาหารไทยน้อยลงโดยเฉพาะเยาวชน หากปล่อยไว้เช่นนี้อาหารไทยอาจจะเหลือแต่ชื่อกับภาพประกอบในหนังสือก็เป็นได้ พิพิธภัณฑ์ (ตำรับ) สยาม เป็นโครงการเสนอแนะเพื่อเป็นทางเลือกในการเก็บรักษาในเรื่องของอาหารไทยตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันอยู่ภายใต้องค์กรของมิวเซียมสยามซึ่งเป็นโครงการสมมติขึ้นมา มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจในอาหารไทย โดยพิพิธภัณฑ์นี้จะเน้นให้ผู้มาใช้ได้รู้ถึงวิวัฒนาการของอาหารไทยจากอดีตว่ามีการสืบทอดกันมาเช่นไร กว่าจะถึงยุคปัจจุบันได้มีการสั่งสมอะไรมาบ้าง เทคนิคในการจัดแสดงก็จะใช้สื่อวีดีทัศน์เป็นตัวประสาน เพื่อการเข้าใจง่ายและมีส่วนให้ผู้ใช้ลงมือปฏิบัติเป็นการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสของตัวเอง ทั้งส่วนผสม วิธีการทำ การเรียนรู้จากกลิ่น จากตา จากการรับฟัง และเพื่อที่จะให้เป็นองค์กรที่ต้องการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารไทยอย่างครบถ้วนจึงมีส่วนของโรงเรียนสอนทำอาหารขึ้นมาด้วย รองรับสำหรับผู้ที่อยากทำอาหารไทยหลังจากชมโครงการเสร็จ เป็นการกระตุ้นให้คนไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนอาหารไทยทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายฝ่ายออกมารณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์อาหารไทยก่อนจะสูญพันธุ์ เพราะอาหารไทยเป็นของคนไทยจึงควรรักษาไว้ให้คงอยู่คู่สังคมสืบไป
URI: http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1562
Appears in Collections:โครงงาน (Project)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121211.pdfโครงการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ (ตำรับ)สยาม109.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.