เอกสารเชิงวิเคราะห์งาน (Job Analysis - PPD) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2565รายงานการวิเคราะห์ แนวโน้มประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษา ประจำปี 2566 - 2568 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอรพินท์ อังกุรวิโรจน์
2565รายงานการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการเสนอของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกับการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอรพินท์ อังกุรวิโรจน์
2563รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศิรินภา จันทร์จิระ
2562การวิเคราะห์ การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560บุษบา สถิรปัญญา
2561วิเคราะห์การจัดสรรโครงการเงินรายได้ ประจำปี 2557 - 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุกัญญา เห็มภูมิ
2561การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการเสนอของบประมาณโครงการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 – 2561วัชรินทร์ เปาทอง
2561ผลงานวิเคราะห์เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560รัชดาภรณ์ แสงศรี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7