Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 136 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพของวิศวกรอนันต์ วงศ์กระจ่าง
2548การวิจัยและพัฒนาวัสดุทางเลือกเพื่อเสริม หรือทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์วีชัย สุนทรรังสรรค์
2549การปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงบุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับเสียงและการสั่นสะเทือนในระบบส่งกำลังด้วยเฟืองอนันต์ วงศ์กระจ่าง
2545โครงการกำหนดกรอบอาชีวะและเทคนิคศึกษาแห่งชาติสุภัทรา โพธิ์พ่วง
2545การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวัดขนาดเกรนตามมาตรฐาน ASTM E 1382 โดยใช้กระบวนการทางภาพและการวิเคราะห์ภาพชัยยะ ปราณีตพลกรัง
2549การทดลองเพื่อหาแรงดึงที่เหมาะสมของแผ่นฟิล์มพลาสติกสำหรับงานพิมพ์สีกราวัวร์จุฑามาส มาตย์สถิต; ลดาวัลย์ เพียรทำ; วีรศักดิ์ หมู่เจริญ; ชวลิต แสงสวัสดิ์
2549การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการย่อยสลายฟางข้าวด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้นเพื่อผลิน้ำตาลรีดิวซ์สำหรับการหมักเอทานอลผ่องศรี ศิวราศักดิ์
2546การประยุกต์ใช้งานจิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบโมดูลาร์เพื่องานกัด CNCวิเชียร เถื่อนเครือวัลย์
2549การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขนสุนัขมาปั่นเป็นเส้นด้ายธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์; วรนุช ภู่ระหงษ์; อัครวุฒิ บุญบำรุง