Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 291-300 of 344 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมมิกซ้ำแนวต่อสมบัติของโลหะเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก เกรด AISI430โสวัตร ประพันธมิตร
2555หน่วยแรงในเหล็กเสริมคานคอนกรีตที่จุดรองรับชำนาญ น้อยพิทักษ์
2555การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปุ่มฉุกเฉินโดยใช้หลักการ DMAIC กรณีศึกษา : ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ธนรัตน์ เอี่ยมเจริญ
2555ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของดรอบีดในการลากขึ้นรูปโลหะที่มีรูปทรงไม่สมมาตรด้วยการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์สุริยา ประสมทอง
2555พฤติกรรมของคอนกรีตผสมเส้นใยและการต้านทานแรงกระแทกด้วยวิธีตุ้มน้ำหนักประพนธ์ เฟื่องฟู
2555การพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนินงานด้วยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติกธานี นาคเกิด
2555การตรวจหาจุดเปลี่ยนภาพวิดีโอโดยการใช้ฮีสโตแกรมของเฟรมภาพย่อยสมรรถชัย จันทรัตน์
2555แบบจำลองระบบตรวจจับสายส่งและควบคุมตำแหน่งชุดแขนรับกระแสไฟฟ้าของรถโทลี่บัสโดยใช้ภาพถ่ายสเตริโอประสาน ปรุงเจริญ
2555การศึกษาอิทธิพลของกาวในการเชื่อมประกบแผ่นวัสดุแซนวิชมนตรี การพัดชี
2555การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร ต่อความหนาของผนังชิ้นงานอาคม บุญนาค