Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ไบโอดีเซล : พลังงานจากน้ำมันพืชใช้แล้วนิติพงศ์ ปานกลาง; สมชาย เบียนสูงเนิน; บุญยัง ปลั่งกลาง
2550-2552การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้พัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงนิติพงศ์ ปานกลาง; สมชาย เบียนสูงเนิน; ไพศาล บุญเจียม; บุญยังปลั่งกลาง
2550ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ไบโอดีเซลสมชาย เบียนสูงเนิน; วินัย จันทร์เพ็ง; นิติพงศ์ ปานกลาง; พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล; ไพศาล บุญเจียม; บุญยัง ปลั่งกลาง
2551ระบบตรวจสอบแบบฝังตัวสำหรับการจัดการคุณภาพไฟฟ้าพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล; วันชัย ทรัพย์สิงห์; บุญยัง ปลั่งกลาง; สมชาย เบียนสูงเนิน; นิติพงศ์ ปานกลาง; ประเสริฐ หาชานนท์