Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 1 เรื่องการศึกษาการขึ้นรูปแผ่นวัสดุอัดเรียบสมหมาย ผิวสอาด; ชลิตต์ มธุรสมนตรี; ประจักษ์ อ่างบุญตา; นฤทธิ์ คชฤทธิ์; อโณทัย ผลสุวรรณ; อำนวย ลาภเกษมสุข; วีราภรณ์ ผิวสอาด
2549การสร้างเครื่องผลิตแผ่นวัสดุอัดเรียบจากเศษพลาสติกและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานกระดาษ : ตอนที่ 2 เรื่องการสร้างเครื่องจักรในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สมหมาย ผิวสอาด; ชลิตต์ มธุรสมนตรี; ประจักษ์ อ่างบุญตา; นฤทธิ์ คชฤทธิ์; อโณทัย ผลสุวรรณ; อำนวย ลาภเกษมสุข; วีราภรณ์ ผิวสอาด