Browsing by Author นิติพงศ์ ปานกลาง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การดัดแปลงเอลิเมนต์ผิวโค้งเก้าระดับชั้นความเสรีเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณสนามไฟฟ้านิติพงศ์ ปานกลาง
2550-2552การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้พัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูงนิติพงศ์ ปานกลาง; สมชาย เบียนสูงเนิน; ไพศาล บุญเจียม; บุญยังปลั่งกลาง
2554การออกแบบอิเล็กโตรดแชมเบอร์ขนาดเล็กสำหรับการพาสเจอร์ไรซ์พลังงานต่ำนิติพงศ์ ปานกลาง; กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
2555การออกแบบอิเล็กโตรดแชมเบอร์ขนาดเล็กสำหรับการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลวด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์นิติพงศ์ ปานกลาง
2548การใช้เอลิเมนต์ผิวโค้งเก้าระดับชั้นความเสรีกับการคำนวณสนามไฟฟ้าด้วยวิธีประจุพื้นผิวนิติพงศ์ ปานกลาง
2550ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ไบโอดีเซลสมชาย เบียนสูงเนิน; วินัย จันทร์เพ็ง; นิติพงศ์ ปานกลาง; พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล; ไพศาล บุญเจียม; บุญยัง ปลั่งกลาง
2551ระบบตรวจสอบแบบฝังตัวสำหรับการจัดการคุณภาพไฟฟ้าพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล; วันชัย ทรัพย์สิงห์; บุญยัง ปลั่งกลาง; สมชาย เบียนสูงเนิน; นิติพงศ์ ปานกลาง; ประเสริฐ หาชานนท์
2549ลินุกซ์คลัสเตอร์ขนาดเล็กสำหรับการจำลองสนามไฟฟ้าแรงสูง : การออกแบบและติดตั้งระบบนิติพงศ์ ปานกลาง
2549เอลิเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับการคำนวณสนามไฟฟ้าด้วยวิธีเชิงตัวเลขนิติพงศ์ ปานกลาง
2550ไบโอดีเซล : พลังงานจากน้ำมันพืชใช้แล้วนิติพงศ์ ปานกลาง; สมชาย เบียนสูงเนิน; บุญยัง ปลั่งกลาง