Browsing by Author อนันต์ วงศ์กระจ่าง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพของวิศวกรอนันต์ วงศ์กระจ่าง
2550การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)อนันต์ วงศ์กระจ่าง; สญชัย เข็มเจริญ; ชลิตต์ มธุรสมนตรี
2550การวิเคราะห์การออกแบบเครื่องกัดรอบสูงควบคุมด้วยระบบ CNCสมศักดิ์ แก่นทอง; ศิวกร อ่างทอง; อนันต์ วงศ์กระจ่าง; สญชัย เข็มเจริญ
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับเสียงและการสั่นสะเทือนในระบบส่งกำลังด้วยเฟืองอนันต์ วงศ์กระจ่าง
2550การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบปิดฝาขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบ Triple-Functionอนันต์ วงศ์กระจ่าง; ไพฑูรย์ พูลสุขโข; นฤทธิ์ คชฤทธิ์
2545การออกแบบและสร้างโต๊ะยกระดับด้วยระบบไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่ได้พร้อมแขนยกวัสดุอนันต์ วงศ์กระจ่าง
2545บทบาทของวิศวกรในงานวิจัยเพื่อพัฒนางานวิศวกรรมอนันต์ วงศ์กระจ่าง