Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 71 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย พ.ศ. 2465-2475ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
2557ไทลื้อ : วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมิ่งกมล หงษาวงศ์
2557เพลงเห่ในวัฒนธรรมไทยเจตชรินทร์ จิรสันติธรรม
2559แนวทางการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบของชาติพันธุ์มอญตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการอัฐภิญญา ศรีทัพ
2558ลวดลายทับหลังหินทรายแดงศิลปะแบบไพรกเมงวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี : การปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมปานฉัตท์ อินทร์คง; เยาวเรศ จุนวีระนงศ์
2557วัฒนธรรมชนเผ่าอาข่ากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทิพวรรณ อินนันทนานนท์
2557การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทียมจากเรซิ่นและบรรจุภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานีสุวิทย์ อินทิพย์
2557ภูมิปัญญาเครื่องประดับเงิน : ปัญหาด้านรูปแบบในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปานฉัตท์ อินคง
2558ผืนผ้าจากเส้นใยผักตบชวาผสมด้ายฝ้ายสมพร วาสะสิริ
2557ภาพพิมพ์น้ำหนักกลางจากภาพพิมพ์น้ำหนักสีน้ำชัยพร ระวีศิริ