Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 39 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาภาพอนาคตของสื่อมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิไทยนวพรรษ การะเกตุ
2550ลักษณะของคำบรรยายอักษรภาษาไทย (Thai Language Caption) ที่เหมาะสมในภาพยนตร์ เพื่อการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการได้ยินไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร; วสันต์ สอนเขียว
2551การทดลองบันทึกแสงอินฟราเรดกับแหล่งกำเนิดแสงประเภทไฟประดิษฐ์แบบเดย์ไลท์ประภาภร ดลกิจ
2550การใช้สีในบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเอกชัย โถเหลือง; จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
2559การศึกษารูปแบบการตัดต่อแบบมองทาจและแบบคู่ขนานสำหรับภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการรณรงค์การปลูกต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานครคันศร บุญบรรเทิงวัฒน์
2561การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มแฟนคลับหมอลำ: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่ม “เทพไหล”พิพัฒธนพงษ์ วัฒนกัลยากุล
2556อิทธิพลของชุดข้อมูลและสีสันต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิกนัจภัค มีอุสาห์
2558ระดับการบดบังภาพข่าวอาชญากรรมที่มีต่อความรุนแรงและความเข้าใจกรณีศึกษาภาพข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์เดลินิวส์พิฐชญาณ์ ศรีจันทร์เคณ
2560การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนลเวชยันต์ ปั่นธรรม
2560การศึกษาการถ่ายภาพยนตร์แบบข้ามเส้น 180 องศา กรณีศึกษา :ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมพัฒนา ฉินนะโสต