คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - PPD) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2564คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศิรินภา จันทร์จิระ
2560คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบุษบา สถิรปัญญา
2561คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สุกัญญา เห็มภูมิ
2561คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวัชรินทร์ เปาทอง
2561คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรัชดาภรณ์ แสงศรี
2560คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีชลธิชา ศิริลักษณ์
2560คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีชลธิชา ศิริลักษณ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7