วิจัย (Research - ARIT) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2566ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพรสุภา บุญทศ
2565การพัฒนาระบบรายงานการใช้ห้องเรียนออนไลน์แบบดาต้าวิชวลไลเซชันของฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพัชรา คงเหมาะ
2564การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณิชกุล กิจชัยปกรณ์
2561การศึกษาการรับรู้โปรแกรม EndNote ในการจัดการรายการบรรณานุกรม ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิริยา สมบูรณ์ผล
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้/รูปแบบการรับรู้ข้อมูล และการยอมรับการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช; วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี
2560การพัฒนาระบบการฝึกอบรมออนไลน์ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สำหรับผู้ประกอบการจันทิมา เจริญผล
2561การใช้บริการล่วงเวลาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีธัญลักษณ์ แซ่โง้ว
2560การพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอน โดยการใช้เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio)วันชัย แก้วดี
2560แนวทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพัชรา คงเหมาะ
2560การประยุกต์ใช้ระบบยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียวในการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุจิตรา ยอดเสน่หา
2559การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการณัฐวุฒิ อินทรักษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11