คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual - PD) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2565คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการอบรมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมงคลชัย โพล้งศิริ
2565คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาสนา ผิวผลาผล
2563คู่มือการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพันนิดา เสือจำศีล
2562คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคมกริช พุ่มเกิด
2562คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ธีรวดี ยิ่งมี
2561คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพิ่มศักดิ์ ทับทิมทอง
2561คู่มือปฏิบัติงาน : การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มศักดิ์ ทับทิมทอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7