Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 100 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การออกแบบพีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์แบบหลายระดับที่มีความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์ต่ำสำหรับงานผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์วันชัย ทรัพย์สิงห์; เสงี่ยม จันทร์จำรัส
2551การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องพิมพ์ร้อนธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
2551การปรับปรุงพฤติกรรมการย้อมสีไดเรกท์บนผ้าฝ้ายโดยใช้สารพอลิแคทอิออนิกพิชิตพล เจริญทรัพยานันท์; อภิชาต สนธิสมบัติ
2551การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวกล้อง ข้าวเปลือกนึ่ง และข้าวกล้องนึ่งระหว่างกระบวนการเก็บรักษาสุนัน ปานสาคร; อรรถพล นุ่มหอม
2551การศึกษาการใช้น้ำมันดีโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลเล็กอนุตร จำลองกุล
2551การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ทางจักรยานเลียบคลองรังสิต (คลอง 3- คลอง5)คธาวุธ สุวรรณสังข์; ชาคริส ไชยยศ; วินัย ริมเขตร; นิรชร นกแก้ว
2551การบริหารความสัมพันธ์ผู้ส่งมอบและลูกค้า จากมุมมองของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์นุกูล ศรีเมืองแก้ว; ระพี กาญจนะ
2551ชุดวัดการกระจายแรงสำหรับทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุนนะรา เฉลิมกลิ่น; ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล
2551การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของภาพพิมพ์ กรณีศึกษาการทดสอบขั้นสุดท้ายของการผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชีวิน จันทร์สุนทร; ณฐา คุปตัษเฐียร
2551แผ่นวัสดุผสมโพลีเอทธิลีนเสริมเส้นใยเปลือกทุเรียนประชุม คำพุฒ