Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 261-270 of 344 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม กรณีศึกษา การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรแบบตามสั่งสุธาสินี ราชบุตร
2555การออกแบบตัวควบคุมแบบคอมพิวทอร์คสำหรับแขนกลแบบ 3 ข้อต่อบนระนาบชนาธิป วงศ์ปรเมษฐ์
2555การศึกษาและการเปรียบเทียบเวฟเล็ตฟิลเตอร์สำหรับการบีบอัดสัญญาณเสียงสุภาธิณี กรสิงห์
2555การออกแบบและสร้างระบบควบคุมรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับขนาดเล็กพเนตร์ สุขสิงห์
2555สายอากาศฟิล์มบางขนาดกะทัดรัดรูปคล้ายอักษรซีสำหรับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายพรเทพ ทองย้อย
2555ระบบการจัดการสภาวะการประจุและคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดในระบบพลังงานทดแทนอภิวัฒน์ อัศวเมฆิน
2555โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและป้องกันเสิร์จสำหรับระบบโฟโตโวลตาอิกทรงพล อิฐรัตน์
2555การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟัซซีเซตร่วมกับการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบเครื่องดูดควันใช้ไฟฟ้าสถิตเยาวรินทร์ รอดมณี
2555การศึกษาอิทธิพลการปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าผสมต่ำด้วยความร้อนต่อขีดจำกัดความทนทานของวัสดุอรรถพล ไชยรา
2555ปัจจัยของความล่าช้าในงานก่อสร้างของโครงการติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติ: กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพภูชิต โพนทัน