Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนากระบวนการผลิตสุราน้ำตาลสด สำหรับเกษตรกรสวนมะพร้าวเจริญ เจริญชัย
2549การพัฒนากล้าเชื้อสำเร็จเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเจริญ เจริญชัย
2549การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อการผลิตสาโทระดับอุตสาหกรรมปุณิกา ภูวรรณตระกูล; เจริญ เจริญชัย
2549การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าวเพื่ออุตสาหกรรมเจริญ เจริญชัย
2548การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อการผลิตสาโทระดับอุตสาหกรรม ประจำปีที่ 2 (2548) (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)ปุณิกา ภูวรรณตระกูล; เจริญ เจริญชัย
2548บทบาทของยีสต์และราจากลูกแป้งในการหมักข้าวเจริญ เจริญชัย