Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การใช้ประโยชน์จากชันโรงของกลุ่มเกษตรกรบ้านวังปลา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; นิรันดร์ จันทวงศ์; รุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์; ชาญณรงค์ ยาวส่ง; ธรรมนูญ ปลื้มภักษ์
2549การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้งดอกไม้บางชนิดอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; สุคันธรส ธาดากิตติสาร; สุทธิ ชัยพฤกษ์; อรพินธ์ โรจนะ; ผู้ให้ทุน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2549การพัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำผึ้งครีมจากน้ำผึ้ง จากดอกไม้บางชนิดอัญชลี สวาสดิ์ธรรม; สุคันธรส ธาดากิตติสาร; สุทธิ ชัยพฤกษ์; อรพินธ์ โรจนะ