Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 344 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสกุลกานต์ แก้วแสน
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ทในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลลิตา ยุรยาตร์
2555ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิติ้เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)ธนกร กรวัชรเจริญ
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ยุพา นิลลิต
2555การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการเชื่อมลวดโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่าพโยม เหลือแก้ว
2555การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ: กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑลแสงเดือน วนิชดำรงค์ศักดิ์
2555การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR code ในเขตกรุงเทพมานครพัชรียา สุตา
2555ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)พงษ์เทพ เงาะด่วน
2555ความพร้อมของผู้ประกอบการอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนศิรินภา จันทร์จิระ
2555การปรับปรุงคุณภาพในการผลิตตามแนวความคิดของซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัทชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์โดยหลักการ DMAICอภิชาติ สถิตย์ธรรม