คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual-IRD) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การดำเนินงานติดตามและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกิติยา ทองทรัพย์ทวี
2564คู่มือปฏิบัติงานการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมยุรี จอยเอกา
2564คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเงินทดรองราชการในระบบ ERP และระบบ Krungsri Cash Link ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอริสรา สุดสระ
2562คู่มือปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์
(2562)คู่มือปฏิบัติงานขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร
2562คู่มือการปฏิบัติงานการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศศิวรรณ อินทรวงศ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6