วิจัย (Research - TMC) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของงานวิชาการและงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุดารัตน์ สิทธิ
2564แนวทางการพัฒนารูปแบบการฝึกสหกิจศึกษาในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal) กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงามณัฐชา รติสรรค์กุล
2562การพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อควบคุมวัตถุดิบสมุนไพร ในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 1ชลิตรา วงษ์นุ่ม
2559การศึกษาปัญหาการจัดการงานพัสดุของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยศักดิ์ดา บุญรอด; ปภาดา แห้วเพ็ชร; สุพัตรา พลพุ่ม
2551การศึกษาทฤษฏีธาตุเจ้าเรือนที่มีผลต่อสภาพผิวหน้า : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานีกมลรัตน์ ณ หนองคาย; ภมรศรี โพธิ์รัง; อุบล บุญรอด
2551การพัฒนาพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ : กรณีศึกษา – วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยรุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์; ชาติชาย โยเหลา; อรัญญา ภู่รอด; สมใจ เปรมสมิทธ์; อรทัย สารกุล; เบญจวรรณ ศฤงคาร
2548วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวไทยมุสลิม : มุมมองด้านสุขภาพศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์; อรทัย สารกุล
2547การศึกษาภูมิปัญญาไทยการใช้น้ำผึ้งเพื่อสุขภาพศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์; อรทัย สารกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8