Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 301-310 of 344 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การศึกษาประสิทธิภาพการกัดขึ้นรูปวัสดุเหล็กแม่พิมพ์พลาสติกบรรจง เฟื่องฟู
2555การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้ากังกันลมกับสถานีไฟฟ้าลำตะคองชนสิษฎ์ จั่นเงิน
2555การวิเคราะห์แผงผลิตน้ำร้อนจากวัสดุโพลิเมอร์โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณจิรพงษ์ พงษ์สีทอง
2555การหาตำแหน่งติดตั้งเหมาะที่สุดของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสูญเสียอมรเทพ แพทยานันท์
2555การลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกโครเมียมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองปิยพงษ์ ริดเขียว
2555การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์จากมุมมองของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ให้บริการการขนส่งวัชร์โรจน์ งามแสงเนตร์
2555การพัฒนาเทคนิคแบบรวดเร็วสำหรับการหาจุดเปลี่ยนฉากของวิดีโอโดยใช้ลูมิแนนซ์ฮิสโตแกรมเจษฎา อรุณฤกษ์
2555การเพิ่มผลิตภาพของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเทคนิคDMAIC กรณีศึกษา :โรงงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ศิวะ ไวทย์รุ่งโรจน์
2555แบบจำลองเซลล์เชื้อเพลิง Proton exchange membrane ร่วมกับวงจรแปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้วยโปรแกรมประสิทธิ์ พรหมมินทร์
2555การพัฒนาเทคนิคการแยกแยะสัญญาณที่เป็นเสียงและสัญญาณรบกวนแบบฐานเวลาจริงโดยใช้บอร์ดเอฟพีจีเอเฉลิมเกียรติ สุตาชา