Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานพัสดุของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกิตติมา ศรีสิงห์
2563จินตภาพจากเศษวัสดุนฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ
2562รายงานการสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาเชิงพื้นที่พิชญ์ภัสสร มหาสิริสุข
2563การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีเหน่เอนหล่อโบงวิถีชีวิตของชาวมอแกน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่านมิติการแสดงกัญชพร, ตันทอง
2564ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ รายวิชานาฏศิลป์ ชุดนาฏยาลีลาบ้านแหลม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์วรรณวิษา วงษ์วิจารณ์
2564แรงบันดาลใจจากลายรดน้ำ : พุทธประวัติ ตอน เสวยวิมุตติสุขสถาพร เครือวัลย์
2564ผลการจัดการเรียนรู้ : ระบำกฤดาภินิหารโดยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ชไมพร จันทรวิบูลย์
2564จิตรกรรมไทยร่วมสมัยรูปบัว: สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายเชิงพุทธปรัชญาศิยารัตน์ แก้วคีรี
2564การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อสุขภาพตามหลักจักรวาลธาตุทิตย์, พันธ์โน
2564การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นำโชค มั่นคง