วิทยานิพนธ์ (Thesis - SCI) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 71
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าซีโอดีด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกนิภาวรรณ แข็งขัน
2561การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรมนวลลออ เกียมา
2561การพัฒนาชุดทดสอบตะกั่วและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยสุนิสา มีนนท์
2560การพัฒนาเทคนิคอณูชีววิทยาที่มีความจำเพาะและความไวในการตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารณรงค์ อรัญรุตม์
2561การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารคณิน อิ่มทองคำ
2561การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์สุริยะสำหรับกำจัดสารอินทรีย์สีย้อมจากระบบอุตสาหกรรมวัชรพงษ์ นารีจันทร์
2560ฤทธิ์สงบนิ่งของปลาดุกอุยเทศและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของ สารสกัดจากกานพลูและขี้เหล็กสุริยา วงศ์เผ่าสกุล
2560การผลิตอาหารสัตว์ด้วย Enterococcus faecium A028 ที่แยกจากทางเดินอาหารไก่ศิรยาพร ฟักสกุล
2559ความเป็นพิษและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพิกัดตรีพิษจักรในหนูที่เป็นเบาหวานอรทัย สารกุล
2559การปลูกโกงกางใบใหญ่บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นร่วมกับหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครบุญรุ่ง ศรีสุข
2560การพัฒนาผ้าปรับสภาพความร้อนต้นแบบด้วยพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนสรัญญา จันทร์แดง
2559การพัฒนาการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหยด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอยจิณห์จุฑา แป้นสุวรรณ์
2559การสร้างชุดทดสอบความหวานของอ้อยและน้ำตาลธิดารัตน์ เหล่าชัย
2559การพัฒนาการสร้างขั้วไฟฟ้าทังสเตนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกโชติวิทย์ วิริยะชัยเลิศ
2559สมการแอลโลเมตรีสำหรับการตรวจติดตามมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นโกงกางใบใหญ่ที่ปลูกร่วมกับหัวเชื้อราอัดเม็ดพชร อุปมัย
2559การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณไทรามีนในปลาอัญชิสา พรมทา
2559การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาสารตกค้างเพนนิซิลีนจีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในนมโดยใช้เทคนิคไบโอเซนเซอร์กิตติยาภรณ์ จุลมาสดิลก
2559การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดแบคทีเรียภายใต้การเร่งด้วยแสงในช่วงที่ตามองเห็นวรรณศิริ ศรีวฤทธิ์
2558การศึกษาประสิทธิภาพของสารไคโตซานและสารสกัดจากฟางข้าวในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis spp.ณัฐพล ชาวสวน
2556แพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายยึดเกาะพืชน้ำและการประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำในพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเบญจมาภรณ์ รุจิตร
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 71