วิจัย (Research - IRD) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2562แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการพัฒนางานวิจัยเพิ่มขึ้น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพรทรัพย์ ถนัดไร่
2564การรับรู้แผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกิติยา ทองทรัพย์ทวี
2564กระบวนการบริการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมยุรี จอยเอกา
2562ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอริสรา สุดสระ
2562ความผูกพันที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสรสุดา แก่นจันทร์
2559ความพึงพอใจในงานที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสรสุดา ชูกลิ่น
2560ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ระดับสถาบัน)ศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์
2560การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามงานทุนวิจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร
2560การวิเคราะห์สถานภาพการทำงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศศิวรรณ อินทรวงศ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9