วิจัย (Research - MCT) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศิริพร เสาะแสวง
2560การผลิตสื่อแนวทางการใช้งานเครื่องจักรอุตสาหกรรมการพิมพ์เบื้องต้น :อาคารโรงพิมพ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสิทธิชัย โชติตระกูล
2564การเปรียบเทียบและชดเชยสีที่แตกต่างกันระหว่างรูปแบบไฟล์ .PSD และ .AI ในการพิมพ์ระบบดิจิตอลสิทธิชัย โชติตระกูล
2564การศึกษาทัศนคติ สภาพปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานในการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวรรณภรณ์ รัตนโกสุม
2562ศึกษาความส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงเทียบเคียงสำหรับการจัดแสง โคร มาคีย์จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
2551การทดลองบันทึกแสงอินฟราเรดกับแหล่งกำเนิดแสงประเภทไฟประดิษฐ์แบบเดย์ไลท์ประภาภร ดลกิจ
2552การศึกษาภาพอนาคตของสื่อมวลชนในบทบาทการสร้างเสริมคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิไทยนวพรรษ การะเกตุ
2550ลักษณะของคำบรรยายอักษรภาษาไทย (Thai Language Caption) ที่เหมาะสมในภาพยนตร์ เพื่อการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการได้ยินไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร; วสันต์ สอนเขียว
2550การใช้สีในบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเอกชัย โถเหลือง; จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9