วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 623
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การศึกษาคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับสิ่งแวดล้อมซัลเฟตนรากร สุดทำนอง
2563ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีศึกษา นักเรียนอาชีวศึกษาสถานศึกษาตัวอย่าง จังหวัดสระบุรีเนตรนภา สร้อยแก้ว
2563การศึกษาเสถียรภาพของอิลาสติกคาโดยอาศัยแรงภายนอกฑีรยุทธ สมสุข
2563การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไพโรไลซิสจากถั่วเหลืองโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะบนแกมมาอะลูมินาณัฐวุฒิ รอดทุกข์
2563ระบบการตรวจจับวัตถุโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบขนส่งทางรางทศพล แก้วรากมุข
2563การออกแบบโครงสร้างการควบคุมของกระบวนการสังเคราะห์โพรพิลโพรพิโอเนตด้วยการวิเคราะห์ค่าเกนของกระบวนการภัทราพร เมืองคำ
2563การออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับผู้สูงวัยธนัตถ์ เจนสัญญายุทธ
2563การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กของสายไฟฟ้าใต้ดินในท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วที่จัดเรียงด้วยตัวกั้นระยะแบบเหล็กและตัวกั้นระยะแบบฉนวนภายในท่อใต้ดินแบบไปร์แจคกิ้งปรีชา มงคลสวัสดิ์
2563วัสดุคอมโพสิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยไมโครเซลลูโลสจากกากทะลายปาล์มที่เตรียมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลปิยะกมล ทองแตง
2562การขึ้นรูปผ้าไม่ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีการยึดติดด้วยน้ำแรงดันสูงกรณีศึกษา: สมบัติในการกรองน้ำดิษฐ์พงษ์ เผ่ากลิ่น
2562การศึกษาการต้านทานเชื้อแบคทีเรียบนผ้าไม่ทอไลโอเซลล์ที่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จด้วยสารสกัดฝางนัยนา, ชลเจริญ
2562ระบบควบคุมไฮดรอลิกใบมีดดันดินให้อยู่ในแนวระดับโดยอัตโนมัติพงษ์พันธ์, คำป๊อก
2562สมบัติของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิดกับผงถ่านไม้ไผ่อนุพล, พุฒซ้อน
2563การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในดินเพาะกล้าไม้โดยใช้น้ำร้อนที่ได้จากพลังงานรังสีอาทิตย์ชาติชาย, ลีลาสิริวิไล
2562การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิคาร์บอเนต และ ผงเถ้าแกลบจักรายุทธ มากทอง
2563การจัดทำระบบประเมินสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อและผลิตเครื่องจักรฌนัยชนม์, มณีธรรมวงษ์
2563การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบป้องกันฟ้าผ่า ชนิดแท่งอีเอสอีและชนิดแท่งแฟรงกลิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินธนากร พุ่มไม้ทอง
2563การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ของชั้นบรรยากาศ F2 ที่มีผลต่อสุริยุปราคาเทียบกับแบบจำลอง IRI-2016 บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิมิตร อินทร์สกุล
2563ศึกษาอิทธิพลของกระบวนการกดรีดผิวแข็งด้วยเซรามิกบอลต่อความแข็งผิวและความเค้นตกค้างของเหล็ก SKD11อัครวัฒน์, ใบกว้าง
2563การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพเนื่องจากคาร์บอเนชันของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรีสุพจน์, ธรรมนิทา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 623